ویدئوهای متفرقه

دبیرستان رفاه اجتماعی سال هفتم اردوی کارگروهی آذر ۹۶

مدرسه رفاه درس۱۲ و ۱۵ جغرافی پایه هفتم

مدرسه پیام درس ۱۳ مطالعات اجتماعی پایه هشتم

مدرسه سلام درس ۱۷تاریخ پایه هفتم

اردوی لواسان دبیرستان ثامن الائمه تابستان ۹۶

مطالعات اجتماعی سال هفتم مدرسه صاحب کوثر ۱۳۹۵

مدرسه مهرآیین درس ۱۱ و ۱۲ جغرافی سال دهم آذر ۹۶

مدرسه مهرآیین درس ۱۳ جغرافی سال یازدهم اذر ۹۶