مستند معلم مهر

معلم مهر – قسمت دوم

مستندی در مورد آقای محسن مصلایی با عنوان معلم مهر که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

معلم مهر – قسمت اول

مستندی در مورد آقای محسن مصلایی با عنوان معلم مهر که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.