خط ویژه جغرافی کنکور

خط ویژه جغرافی کنکور

توضیحاتی در مورد این کتاب.خانواده های گرامی و علم آموزان عزیزعنایت داشته باشند که عادات تغذیه نادرست و درنهایت سوء تغذیه سالیانه ضرر و زیان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم زیادی را به اقتصاد خانواده و کشور تحمیل می کند پس با شعار عقل سالم در بدن سالم باید در کنار تغذیه جسم به تغذیه روح نیز بایدتوجه کافی داشت زندگی نوعی صحنه رقابت و مملو از آموزش ها و امتحانات مختلف بزرگ و کوچک است که کنکور بزرگترین آزمون علمی به حساب می آید که نه تنها علم آموزان را باچالش های زیادی روبه رو می کند بلکه اطرافیان نیزدرانتظار به ثمر رسیدن ۱۲ سال زحمت فرزندانشان دچار بی تابی و استرس های متعددی می شوند پس در کنار عوامل مهم مانند برنامه ریزی صحیح و مشاوره های آموزشی بهره مند ی از منابع علمی جامع ، همت و تلاش و پشتکار، عادات غذایی سالم و صحیح اثرات شگفت انگیز زیادی بر

نام کتابخط ویژه جغرافی کنکور
نویسندهمحسن مصلایی
نوبت چاپ1
نام ناشرگاج
سال چاپ1395
توضیحات